Saltar al contingut

Carro

El teu carro està buit

Compliment de CCPA

Rectificació de dades

Podeu utilitzar l’enllaç següent per actualitzar les dades del vostre compte si no és exacte.

Portabilitat de les dades

Podeu utilitzar els enllaços següents per descarregar totes les dades que emmagatzemem i utilitzem per a una millor experiència a la nostra botiga.

Accés a dades personals

Podeu utilitzar l’enllaç següent per sol·licitar un informe que contindrà tota la informació personal que emmagatzemem per a vosaltres.

Dret a ser oblidat

Utilitzeu aquesta opció si voleu eliminar les dades personals i altres de la nostra botiga. Tingueu en compte això Aquest procés eliminarà el vostre compte, de manera que ja no podreu accedir -lo ni utilitzar -lo.